Sinagot Ng Pagmamahal – Answered By Love

Sinagot Ng Pagmamahal – Answered By Love

Sinagot Ng Pagmamahal (Filipino) Hindi ko alam ang sagot Sa lahat ng mga tanong mo sa buhay Pero itanong mo lang Makikinig ako sa bawat salita Makikiramay sa bawat luha Nandito ako Pangako, palagi kang may tahanan sa akin Hahawakan ko ang mga kamay mo At sasamahang hanapin ang mga sagot Sa bawat sulok at [...]

Finding The Missing Piece (1/3): What Do You Desire?

Finding The Missing Piece (1/3): What Do You Desire?

“What you desire on the deepest level, tells you of who you really are” Sr. Bubbles Bandojo, RC We are all made up of different parts and pieces. Some pieces may be broken, and some may have gotten unbreakable through time. Each piece is an important part to complete the whole.  We sometimes ask these [...]

Letting The Sun Rise On Mirador Hill

Letting The Sun Rise On Mirador Hill

Last December 2019, amidst all the loud Christmas celebrations, I was going through unrest. So I went up Mirador Hill in Baguio (a Jesuit Villa in the Philippines) for a silent retreat. A silent retreat, as I would describe it, is a retreat where you quiet yourself and listen intently to your body, your mind, [...]