Fitness Friday 06: Come Out Of Your Comfort Zone

Fitness Friday 06: Come Out Of Your Comfort Zone

I’ve already told you guys about myself in my first ever post Creating Spaces For Connection. Looking back from there, I think this year, for me, is about going out of my comfort and trying things that I haven’t really done before but dreamed of doing. I never imagined that I would be able to [...]

Fitness Friday 04: To A Healthier And Stronger Me For Christmas

Fitness Friday 04: To A Healthier And Stronger Me For Christmas

The gym is all decked up with Christmas decor! Coach mixed the routine up this week again so my body won’t quickly adapt to the same workouts. It was fun learning new things though it takes a little getting used to. Still, I kept my head in the game and just stuck with it. Discipline [...]

Sinagot Ng Pagmamahal – Answered By Love

Sinagot Ng Pagmamahal – Answered By Love

Sinagot Ng Pagmamahal (Filipino) Hindi ko alam ang sagot Sa lahat ng mga tanong mo sa buhay Pero itanong mo lang Makikinig ako sa bawat salita Makikiramay sa bawat luha Nandito ako Pangako, palagi kang may tahanan sa akin Hahawakan ko ang mga kamay mo At sasamahang hanapin ang mga sagot Sa bawat sulok at [...]