Push And Pull

Push And Pull

Push and pull How will this go Hot and cold Please let me know Near and far I'm at the bend Right and wrong When will this end Light and dark It's getting rough Freeze and thaw I've had enough Empty and full My heart's on track Fear and love I got myself back Found [...]

Sinagot Ng Pagmamahal – Answered By Love

Sinagot Ng Pagmamahal – Answered By Love

Sinagot Ng Pagmamahal (Filipino) Hindi ko alam ang sagot Sa lahat ng mga tanong mo sa buhay Pero itanong mo lang Makikinig ako sa bawat salita Makikiramay sa bawat luha Nandito ako Pangako, palagi kang may tahanan sa akin Hahawakan ko ang mga kamay mo At sasamahang hanapin ang mga sagot Sa bawat sulok at [...]

Playing In The Rain

Playing In The Rain

There was a boy Who loved to play in the rain Smiling at the sky with mouth wide open Savoring drops of cool water Pouring down from heaven The boy ran around Arms stretched wide like an eagle  Soaring through the winds Clothes drenched, soaked through to skin Mirthless laughter coming from within Then the [...]